Meldcode Kindermishandeling
Kindermishandeling en Huiselijkgeweld

Wat is huiselijk geweld en kindermishandeling?
In Nederland wordt jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het gaat dan om partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Er is bij huiselijk geweld meestal sprake van een machtsverschil: het slachtoffer is afhankelijk van de pleger. Het geweld kan zowel lichamelijk zijn als seksueel of psychisch.

De officiële definitie van kindermishandeling is vastgelegd in de Jeugdwet: “Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel”.

Maar wat staat er nu eigenlijk?
> Kindermishandeling betekent dat grote mensen je pijn doen, je slaan, je pesten, je negeren of je aanraken op plaatsen waar je dit niet wilt.
>
Kindermishandeling kan ook betekenen dat grote mensen niet goed voor je zorgen of dat je dingen moet doen waarvoor je eigenlijk nog te jong bent.
>
Kindermishandeling betekent elke vorm van geweld tegen kinderen.

Lichamelijke verwaarlozing en mishandeling
Wanneer we praten over lichamelijke mishandeling bedoelen we hiermee dat sommige mensen kinderen pijn doen. Ze slaan of stampen. Daardoor kunnen kinderen blauwe plekken hebben, brandwonden, een gebroken arm of been,…
Met lichamelijke verwaarlozing bedoelen we dat er voor kinderen niet goed wordt gezorgd. Bijvoorbeeld: onvoldoende eten, geen gepaste kledij dragen, alleen worden gelaten,…

Emotionele verwaarlozing en mishandeling
Soms zeggen grote mensen dat ze je niet leuk vinden. Ze zijn niet blij dat je er bent. Je kan nooit eens iets goed doen. Dan zeggen ze soms dingen zoals :’Jij bent écht dom,’ Wat ben je toch een rotkind”, ‘Ik wou dat je nooit was geboren’. Of ze kunnen doen alsof je niet bestaat. Dit kan je erg verdrietig maken of kwetsen. Ook zware straffen krijgen die je niet begrijpt, kan emotionele mishandeling zijn.

Seksueel misbruik
Het gebeurt dat mensen je aanraken op een manier of op plaatsen die je niet leuk vindt, bijvoorbeeld tussen je benen, aan je borsten, aan je piemel. Het kan ook zijn dat mensen je vragen om hen aan te raken of om naar hen te kijken als ze naakt zijn. Als deze dingen met jou of uw kind gebeuren, noemen wij dit seksueel misbruik. Wanneer dit gebeurt, vertellen de mensen er meestal bij dat het een geheim is en dat je er tegen niemand iets mag van zeggen. Als je het toch zou doen, zou er wel eens iets ergs kunnen gebeuren. Dat maakt je erg bang.


Chronika hanteert de Meldcode kindermishandeling

Stappenplan meldcode;

Stap 1 – We brengen de signalen in kaart

Stap 2 – Raadplegen een collega of Veilig Thuis

Stap 3 – Gaan het gesprek aan met de cliënt

Stap 4 – Schatten het risico en de aard en ernst van geweld of mishandeling in

Stap 5 – Organiseren hulp of doen een melding

Voor hulp , advies en ondersteuning bij vragen over kindermishandeling kunt u contact opnemen met ChroniKa of rechtstreeks via uw gemeente en/of Centrum Jeugd en Gezin in uw regio.


Landelijk orgaan veilig thuis

Veilig thuis Drenthe

Handelingsprotocol veilig thuis

 

© 2015 - 2023 ChroniKa | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel