“Vorige week hebben we het gehad over de vakantie. De spanning en frustraties die dit met zich mee brengt of kan brengen. We hebben het gehad over de dagelijkse structuur en duidelijkheid hoe belangrijk die is juist ook in nieuwe situaties zoals een vakantie. We gaan in elke situatie uit van een positieve opvoeding. Maar wat als je kind ADHD heeft, hoe kun je dan positief opvoeden? mogelijkheden zien binnen de opvoeding in plaats van het negatieve”.

 

Positiefopvoeden - ADHD

Kinderen met ADHD worden immers vaak bestempeld als dwars, brutaal en niet sociaal.

ADHD; Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands staat dit voor aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Kinderen met ADHD hebben meer dan andere kinderen problemen met;

 • Aandacht en concentratie, externe prikkels kunnen ze moeilijk verwerken
 • Hyperactief, vooral op jonge leeftijd zijn de kinderen constant in beweging, ervaren innerlijke onrust, zijn snel opgewonden en gefrustreerd. Stil zitten en rustig zijn kost veel moeite en lukt bijna niet.
 • Impulsiviteit, kinderen met ADHD hebben geen remfunctie, ze doen eerst voor ze denken en overzien de gevolgen van hun gedrag niet ze houden zich hier niet mee bezig [ook niet onbewust].
 • Regelfuncties, kinderen met ADHD kunnen over het algemeen niet goed een planning maken, regluren van hun emoties/ motivatie en alertheid. Eerder opgedane ervaringen laten ze niet meespelen bij beslissingen en verwachtingen. Reageren op straffen en belonen werkt hierdoor ook anders bij kinderen met ADHD                                                            

Er bestaan 3 typen ADHD:

 1. ADHD-I, vroeger ook wel ADD-type genoemd. Hierbij staat een aandacht te kort het meest op    de voorgrond;
 2. ADHD-H, het overwegend hyperactieve en impulsieve type. Hier staan ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit op de voorgrond
 3. ADHD-C, het gecombineerde type. Zowel problemen van het onoplettende als het hyperactieve type zijn aanwezig.

Type ADHD-C komt het meeste voor.

Voor meer informatie over ADHD kunt u gaan naar;

Steunpunt ADHD

 

ADHD in je gezin.

Een kind met ADHD betekend in een gezin een uitdaging, dit omdat kinderen zoals net besproken impulsief zijn en de consequenties van hun gedrag niet overzien. Ruzie overkomt ze vaak gewoon omdat ze eerst doen dan denken, zijn dan boos of verdrietig en snappen dan vaak eerst niet goed waardoor het komt, eigen inzicht is niet vanzelfsprekend, ze hebben hulp bij nodig bij relativeren. Je kan een kind helpen door een veilig en stimulerende omgeving te bieden, zorg voor duidelijkheid, overzicht en een veilige omgeving. Kinderen zeker jonge kinderen met ADHD hebben toezicht nodig, als jij weet waar ze mee bezig zijn kun je gedrag beter sturen of juist belonen.  Kinderen met ADHD doen [op school] vaak negatieve ervaringen op door hun impulsieve en drukke gedrag. Het is belangrijk dat je als ouders je kind bemoedigd en positieve aandacht geeft Dit kun je doen door rekening te houden met de mogelijkheden van je kind en zijn spanningsboog. Door taken in overzichtelijke blokjes te verdelen is er meer kans dat je kind een succeservaring op doet. Beloon je kind voor positief gedrag, daar groeit een kind van. Het is ook erg belangrijk om consequent te zijn op ongewenst gedrag van je kind, probeer je kind te leren wat wel mag in gedrag, voor elke negatieve uiting van een emoties staat een uiting tegenover wat wel mag. Bijvoorbeeld, je kind is ergens heel erg boos over en begint te schreeuwen en om zich heen te slaan, dit is geen wenselijk gedrag, maar je kind voelt deze emotie wel en zal dat moeten kwijtraken. Je kan als tegenhanger gebruiken dat je kind tegen een boksbal mag slaan, op de deurmat boos mag stampen. Vaak een kleine aanpassing maar wel een goede oplossing. Nu hoor ik jullie bijna zeggen; dat is makkelijker gezegd dan gedaan, dat lukt nooit!! Maar neem van mij aan het kan echt! Wij hebben in ons gezin 2 kinderen met o.a. ADHD en daarnaast ook autisme en het kan echt, je kind kan dit leren! Zoals net aangegeven is consequent reageren en ook direct reageren op ongewenst gedrag heel belangrijk, hierdoor help je je kind het beste te leren om zichzelf onder controle te krijgen en verminder je de kans op nieuw bijkomend probleemgedrag. Wat ook belangrijp punt is dat je als ouders realistische verwachtingen moet hebben, een kind met ADHD hebben een beperking binnen de zelfcontrole, dit uit zich in gedrag en manier van denken, dit betekend dat kinderen met ADHD zich op een andere manier en op een ander tempo ontwikkelen, aan te leren vaardigheden duren soms langer en moeten anders worden aangeleerd, dit betekend dat je als ouders mag loslaten dat jouw kind zich MOET ontwikkelen zoals gemiddeld gebeurd, vergeet niet, ieder kind ontwikkeld zich op zijn of haar manier oen leert op zijn of haar tijd!! Kijk naar de mogelijkheden van je kind, als je dat kan help je je kind te ontwikkelen naar zijn of haar mogelijkheden. Codewoorden zijn Consequent en voorspelbaarheid

              

Kinderen met ADHD zijn impulsief en overzien de consequenties niet!

 

ADHD -  Het klokhuis legt uit...

 

Een goede hulp bij het positief opvoeden zou kunnen zijn om gebruik te maken van de methode Triple P/ positief opvoeden.

 

Triple P heeft vijf basisprincipes voor positief opvoeden:

1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden

Als een omgeving veilig is, kunnen kinderen die ongestoord ontdekken en hoeven ouders minder te verbieden. In een stimulerende omgeving bieden ouders hun kind boeiende activiteiten aan. Wanneer kinderen zich niet vervelen, is er minder kans op negatief aandacht vragen en vervelend gedrag.

2. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning

Door complimenten en aanmoediging motiveren ouders hun kind nieuwe dingen te leren. Ouders stimuleren zo de zelfredzaamheid van hun kind en bieden ondersteuning bij moeilijkheden.

3. Aansprekende discipline hanteren

Wanneer de omgeving duidelijk en voorspelbaar is, ontwikkelen kinderen zich het best. Aansprekende discipline betekent dat ouders duidelijke regels stellen, op een heldere manier instructies geven en snel reageren wanneer het kind ongewenst gedrag vertoont.

4. Realistische verwachtingen hebben van het kind

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Wanneer ouders te veel van het kind verwachten of willen dat het meteen alles goed doet, kunnen er problemen ontstaan. Ieder kind maakt fouten – meestal niet met opzet.

5. Als ouder goed voor jezelf zorgen

Geen enkele ouder is perfect en opvoeden is iets dat iedereen met vallen en opstaan leert. Wanneer ouders goed voor zichzelf zorgen en genoeg rust en ontspanning krijgen, kunnen ze makkelijker geduldig, consequent en beschikbaar zijn voor hun kinderen.

17 opvoedvaardigheden

Deze vijf basisprincipes zijn praktisch uitgewerkt in 17 opvoedvaardigheden die positief contact bevorderen, gewenst gedrag bevorderen, nieuwe vaardigheden en gedrag aanleren, en ongewenst gedrag leren hanteren.

Positief contact bevorderen

 • 1   Tijd, aandacht geven
 • 2   Praten met kinderen
 • 3   Genegenheid tonen

Gewenst gedrag bevorderen

 • 4   Prijzen, complimentjes geven
 • 5   Positieve aandacht schenken
 • 6   Boeiende activiteiten ondernemen

Ongewenst gedrag hanteren

 • 7   Basisregels overdragen
 • 8   Direct aanspreken
 • 9   Gepast negeren
 • 10 Heldere, duidelijke instructies geven
 • 11 Logische consequenties trekken
 • 12 Stilzitten
 • 13 Time-out toepassen

Nieuwe vaardigheden en gedrag leren

 • 14 Voorbeeldgedrag tonen
 • 15 Spontane leermomenten gebruiken
 • 16 Vragen, vertellen, voordoen
 • 17 Gedragskaarten gebruiken

Wil je meer weten overdeze opvoed methode? Triple - p

 

Zoals in de triple-p gesteld wordt is het erg belangrijk om als ouders goed voor ons zelf te zorgen, immers als het goed met jou gaat kun je er zijn voor je kinderen, opvoeden gaat daarnaast ook makkelijker wanneer het goed met jou gaat!! Kinderen met ADHD  vragen meer van jou als ouder, zorg daarom dat je toekomt aan tijd voor jezelf Dit kan in kleine dingetjes, een keer naar een vriendin toe, een uurtje sporten, een wellness avondje thuis, samen met je man/ vrouw uit eten in eigen huis of gewoon even alleen om een boodschapje weg. De boodschap is zorg goed voor jezelf en doe dat op een manier wat bij jou past en jouw gezin!

In het leven van jouw kind staan emoties centraal, bij ADHD is het soms moeilijk om die emoties goed te begrijpen en te hanteren. Als we praten in mogelijkheden kunnen we het hebben over aanleren middels spel.

In de praktijk maak ik gebruik van het spel spring  kikker spring

In dit spel worden kinderen gestimuleerd te ontdekken welke gevoelens er bestaan en in welke situaties die gevoelens kunnen ontstaan, na te denken over waarom die gevoelens er zijn en wat ze kunnen doen om zich beter te voelen

                                        

 

De volwassen leidt het spel, dmv vragenkaartjes [ die je eerst zelf selecteerd ] worden situatie geschetst en mag het kind op een gevoelscirkel gaan staan. Ook is er een vraagteken cirkel en een oranje vierkant. Dit vierkant is bedoeld om het kind te vragen daar te gaan staan en dan te bespreken wat het kind kan doen om zich beter te voelen.

Onderwerpen die we zouden kunnen bespreken;

 • Omgaan met gevoelens
 • Rekening houden met gevoelens van anderen
 • Lichaamstaal: Hoe kun je zien hoe iemand zich voelt? Soms kan iemand niet over zijn gevoelens praten maar kun je wel iets    aan zijn gezichtsuitdrukking of houding zien.
 • Herkenning: we vragen het kind regelmatig of ze willen herhalen wat een ander kind zojuist heeft verteld en of zijn dat ook weleens ervaren.
 • Bewust worden van gevoelens: Door de gevoelens die we bij kinderen vermoeden, onder woorden te brengen, helpen we de kinderen zich bewust te worden van gevoelens
 • Erkenning: Iedereen kan bepaalde gevoelens hebben, er zijn geen verkeerde of rare gevoelens. Erover praten kan heel belangrijk zijn, maar we mogen kinderen nooit dwingen.

 

Dit spel kunnen we gebruiken met meerdere kinderen of juist met een gezin, ouders, broertjes, zusjes.

Mogelijkheden, ook in de opvoeding en omgang met kinderen die ADHD hebben!

 

 

Wil je meer informatie over begeleiding in jouw gezin of individuele begeleiding voor jouw kind? Neem dan contact met ons op.

 

 

  


 

 

© 2015 - 2023 ChroniKa | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel